O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Odra–Niemen działa od roku 2009. Jest jedną z największych tożsamościowo-edukacyjnych organizacji pozarządowych w naszym kraju.

Zajmuje się wspieraniem bohaterów naszej wolności: żołnierzy I i II konspiracji, walczących w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i in. formacji niepodległościowych. Organizuje m.in. obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Narodowego Święta Niepodległości czy rocznic powstania warszawskiego ’44.

 

Inicjatywa #RodacyBohaterom

To jeden z koronnych projektów stowarzyszenia. Jej historia sięga r. 2010. Wciągu 12 lat w ramach akcji wyremontowano 18 miejsc pamięci, zgromadzono 410.247 kg darów i przewieziono 32.827 Paczek Pamięci, które trafiły do naszych Czcigodnych Weteranów oraz Rodaków zamieszkujących Litwę, Łotwę, Białoruś, Ukrainę, Mołdawię, Naddniestrze i Rumunię.

Stowarzyszenie Odra–Niemen ma status organizacji pożytku publicznego. Współpracuje z m.in. Federacją Patriotyczną, Stowarzyszeniem Żołnierzy AK na Białorusi, któremu przewodniczy niezłomna płk Weronika Sebastianowicz ps. „Różyczka”, Jaworzniakami: Związkiem Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944–56, Światowym Związkiem Żołnierzy AK, Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i in. organizacjami kombatanckimi oraz dobroczynnymi, kultywującymi pamięć narodową.

Główna siedziba Stowarzyszenia Odra–Niemen mieści się we Wrocławiu przy ul. A. Zelwerowicza 16/3. Organizacja posiada 8 ściśle współpracujących oddziałów: wielkopolski, podkarpacki, małopolski, podlaski, mazowiecki, opolski, lubelski, a także lwowski, który funkcjonuje pod nazwą: Centrum Kultury Polskiej Odra–Niemen–Dniestr.

Ponieważ los Rodaków z dawnych Kresów i państw byłego Związku Sowieckiego jest szczególnie bliski naszemu stowarzyszeniu – po agresji rosyjskiej na Ukrainę zainicjowaliśmy akcję #SolidarnizPolakamiNaUkrainie.

Więcej informacji o stowarzyszeniu znajdą Państwo na stronie: